Opdracht

Het is in deze context (zie inleiding) en met de geest van een hand toe te steken aan de spelers van de distributie dat BELAGOS als opdracht heeft van zich in drie domeinen in te zetten: informatisering (B-Informed), veiligheid (B-Secured) en beheer (B-Optimized).

 

 Om deze opdracht optimaal uit te voeren, heeft BELAGOS samenwerking overeenkomsten afgesloten met de meest competente firma's in hun respectievelijk domein, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Als business consultant, garanderen wij onze neutraliteit ten opzichte van deze commerciële partners!